Janvārī bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas pirmklasniekiem ar mērķi mazos bērnus iepazīstināt ar bibliotēku, uzvedības normām bibliotēkā, ieinteresēt par grāmatu lasīšanu. Pirmklasnieku skolā ir daudz - piecas paralēlās klases! Speciāli jaunajiem lasītājiem ir izveidota izstāde "Mana pirmā grāmatiņa". Visus lasītgribētājus (un tādi pirmajā klasē ir visi) svinīgi uzņemam bibliotēkas lasitāju pulkā.