8. un 9. februārī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks BALTECH universitāšu bibliotēku seminārs «Zinātnisko rakstu publicēšana un bibliometrija», ko organizē RTU Zinātniskā bibliotēka.

 

            Seminārā pētniekiem, bibliotekāriem un administratoriem būs iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par modernām bibliometrijas tehnikām. Seminārā piedalīsies RTU, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Linčēpingas Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte. Semināru vadīs Linčēpingas Universitātes bibliotēkas speciālisti.

            Bibliometrijas nozare pēta publikāciju modeļus ar skaitliskās un statistiskās analīzes palīdzību. Bibliometriskā pieeja zinātniskiem pētījumiem paredz izmantot informāciju par publikācijām, ko satur dažādas datubāzes. Bibliometrija kā jebkura statistika ir svarīga ne tikai zinātnes attīstībai, bet arī sniedz nozīmīgu palīdzību zinātnes vadībai, zinātnisko pētījumu plānošanai un prognozēšanai, valsts zinātniskās politikas koriģēšanai.

            BALTECH studiju centrs RTU darbojas kopš 2000. gada. BALTECH ir 1997. gadā dibināta virtuāla Baltijas jūras reģiona valstu augstskolu apvienība, kurā apvienojušās septiņas tehniskās universitātes: RTU, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Linčēpingas Universitāte, Lundas Universitāte, Karaliskais Tehnoloģiskais institūts, Tallinas Tehniskā universitāte un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte.