RTU vadošās pētnieces Alīdas Zigmundes grāmatas „Hugo Gaudig. Pädagogische Konzeption und sein Besuch im Baltikum im Herbst 1922” prezentācija notiks 2010. gada 15. decembrī, plkst. 16.30 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bliotēkas

konferenču zālē Ķīpsalas ielā 10.

Dr. paed. Alīdas Zigmundes grāmata veltīta reformpedagogam Hugo Gaudigam (1860–1923). Tā sarakstīta vācu valodā, izmantojot Latvijas un Vācijas arhīvu un bibliotēku materiālus, un ir veltīta pedagoga 150 gadu jubilejai, kas tiek svinēta š. g. 9. decembrī Leipcigā.

Grāmata stāsta par Hugo Gaudiga kontaktiem ar Baltiju, tostarp Latviju, tajā atrodamas H. Gaudiga un viņa kolēģu paraugstundu stenogrammas.