Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas mobilitātes projekts „Bibliotekāru prakse informācijpratībā”

2009.gada maijā Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projektu konkursā tika apstiprināts RTU Zinātniskās bibliotēkas mobilitātes projekts „Bibliotekāru prakse informācijpratībā” (Nr.LLP-LdV-PLM-2009-LV-204).

 

Apstiprinātais finansējums no Leonardo da Vinci programmas ir 8 964,00 EUR 4 piešķīruma saņēmējiem. Apstiprinātais prakses ilgums 2 nedēļas.

 

2010.gadā no 9. līdz 22.maijam 2 RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieces – Maija Neilande un Lāsma Zariņa devās uz Prāgu un praktiski iepazinās ar Čehijas Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkas darbu.

 

No 6. līdz 19.jūnijam 2 RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieces – Lolita Jonikāne un Gita Treide devās uz Berlīni un praktiski iepazinās Berlīnes Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkas darbu.

 

Projekta dalībnieki pilnveidoja savas profesionālās prasmes un ieguva jaunas praktiskas iemaņas, kā arī uzlaboja profesionālo angļu un vācu valodu, apguva jaunus terminus IT un bibliotēku jomā un ieguva praktiskas zināšanas par darbu ar Integrētās bibliotēkas informācijas sistēmas ALEPH500 un iepazina bibliotēkas darba procesus, kas saistīti ar lietotāju informācijpratības veidošanas darba metodēm un formām un to vadību Čehijas un Vācijas bibliotēkās.

 

Uzņemošās organizācijas ne tikai sniedza praktiskās un teorētiskās zināšanas, bet arī centās pārliecināties, vai tiešām materiāli tiek saprasti un apgūti. Uzņemošās puses koordinators sagatavoja apliecinājumu par praksi Čehijā un Vācijā katram dalībniekam. Atgriežoties Latvijā, dalībnieki saņēma Europass Mobility dokumentu.

 

Projekta īstenošana notikusi veiksmīgi, tāpēc RTU ZB plāno apkopot iegūto pieredzi un attīstīt mūsu bibliotēkas darbu, izmantojot praksē iegūtās zināšanas, kā arī turpināt sadarboties ar Čehijas un Berlīnes Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkām.

Ziņu sagatavoja:
Ilrita Jundase
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas
projektu vadītāja
Tel. 67089630

Tagi: projekts