Pērnā gada rudenī Dzejasdienu ietvaros Stabulnieku bibliotēkas jaunāka vecuma lietotāji uzziedināja bibliotēkā savu dzejas koku no krasaina papīra kļavu lapām, uz kurām viņi rakstīja savu iemīļoto autoru dzejas rindas vai arī pašsacerētas, un tās, savukārt, jaunizceptie dzejnieki varēja publiski nolasīt, satiekoties ar jauno dzejnieku Lauri Kroli no kaimiņu pagasta Galēniem, un pie reizes arī aplūkot veselas divas izstādes, kuras rīkoja Stabulnieku kultūras nams - kārtējo  Rudens ziedu izstādi, no vietējo iedzīvotāju dārzos izaudzētajiem ziediem un ģimenes ārstes Margaritas Kroles gleznu izstādi.