Un Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem piedāvā tematisku izstādi, kuras kolekcijā ir latviešu daiļproza par šīs tēmas pieteikumu un risinājumu.