Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā novembra beigās un visu decembri skatāma radošo darbu izstāde. Darbi tapuši Valsts Kultūrkapitāla (VKKF) fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un VKKF atbalstītās Latgales kultūras programmas 2018” ietvaros, biedrības “Atspulgs L” projekta “Ar saknēm ieaudzis Latgalē!” ietvaros organizētajās aktivitātēs. Čakli darbojušies gan lieli, gan mazi dalībnieki.