24.novembra priekšpusdienā Stabulnieku bibliotēkā pulcējās uz radošu nodarbību tie, kuri vēlējās izgatavot paši savus sapņu ķērājus meistares un sapņu ķērāju izstādes autores vadībā. Izrādās, ka tas nav tik vienkārši un turpinājums sekos 1.decembrī.