...10.novembra priekšpusdienā bija kopā sanākuši Stabulnieku KNamā Stabulnieku bibliotēkas aktīvākie lietotāji, kuri līdzi bija paņēmuši ne tikai stāstus par relikvijām, kuras mantotas no savas dzimtas senčiem, taču arī pašas relikvijas, un pasākums RELIKVIJU STĀSTI, pie Mārtiņdienas tējas galda, sirsnīgā gaisotnē un ar muzikālu pavadījumu, izskanēja četru stundu garumā.