...Stabulnieku bibliotēka aicina vadīt novembra mēnesi savus jaunākā vecuma lietotājus, bērmus un pusaudžus, piedāvājot arī ielūkoties attiecīga satura grāmatās, kuras pieejamas tematiskajās izstādēs NOVEMBRĪ LASI GRĀMATAS PAR LATVIJU! - sākumskolas vecuma bērniem un NOVEMBRĪ LASI LATVIEŠU AUTORU DARBUS! - pusaudžiem, kā arī var turpināt ielūkoties grāmatās, kuras glabā latviešu tautas senču garamantas tematiskajā izstādē IZ SENČU GARAMANTU KRĀJUMIEM.