Stabulnieku bibliotēka oktobra mēnesī sumina savu pagasta iedzīvotāju, aktīvu sabiedrisko un sociālo darbinieci un vienkārši - Sirds cilvēku, kurai bibliotēkas lasītavā ir veltīta biogrāfiska satura izstāde.