...un Stabulnieku bibliotēka saviem jaunākā vecuma lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā informāciju par zīmīgām dienām oktobra  mēnesī un atbilstoša satura tematiskās izstādes.