27.septembra pēcpusdienā arī Stabulnieku bibliotēkas sākumskolas vecuma čaklākā lasītāja piedalījās vasaras lasīšanas veicināšanas konkursa "Gramata@vasara.lv" noslēguma pasākumā, uz kuru aicināja konkursa rīkotāja Riebiņu novada Centrālā bibliotēka. Stabulnieku bibliotēkas lasītāja nokļuva visčaklāk lasošo konkursa dalībnieku pulkā.