Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumu Riebiņu novadā ietvaros Stabulnieku bibliotēka aicina arī savus interesentus uz izgītojošām lekcijām, kuras lasa pieredzes bagāti un zinoši savā jomā lektori.