12.septembra pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēka un Stabulnieku KNams, Dzejas dienu ietvaros, uz muzikālu dzejas pēcpusdienu kopā pulcināja dzejas mīļotājus...tos, kas dzeju lasa un arī tos, kas dzeju raksta un arī tos, kas saviem dzejoļiem piekomponē mūziku un dzied. Šoreiz dzejas lasījumus izpildīja Roberta Mūka radošās kopas dalībnieki un dziedošie dzejnieki - muzikanti Arnis un Stasiks, kā viņi paši sevi dēvē.