Septembrī Stabulnieku bibliotēka aicina bērnus un pusaudžus attīstīt savu lasītprasmi, lasot mēneša jubilāres Ineses Zanderes un citu dzejnieku dzejoļus un stāstus par skolu, kuri pieejami tematiskajās izstādēs.