...Stabulnieku bibliotēka saviem lietotājiem un interesentiem piedāvā ielūkoties novadpētniecības izstādē TOREIZ un TAGAD, kur, gadu gadiem sakrātajos, drukas materiālos un fotogrāfijās ir atspoguļoti Stabulnieku pagasta dažādie notikumi un pārmaiņas sabiedriskajā un arī pagasta iedzīvotāju dzīvē.

...un aicina arī apmeklēt novada svētku pasākumu!