Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem Līgo vakaru gaidot tiek piedāvāta etnogrāfiska stila tematiskā izstāde SIMTGADES JĀŅUS SVINOT, TĒRPIES TAUTISKĀ STILĀ,kurā čakla rokdarbniece var gūt ideju savam tautiskajam tērpam vai Līgo vakara ietērpam.