Vasaras brīvlaikā Stabulnieku bibliotēka aicina savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus, lasīt grāmatas par vasarā raksturīgām aktivitātēm: par dažādiem piedzīvojumiem, par ziedu un zāļu lasīšanu pļavās un norās, par ziedu karalienēm un fejām un iegaumēt, ka 2018.gada augs ir madara!