Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma lasītājus vasaras brīvlaikā aicina sajust un izbaudīt grāmatu piedzīvojumus, piedaloties Riebiņu novada Centrālās bibliotēkas izsludinātajā lasīšanas veicināšanas konkursā vasaras brīvlaikā.