10.maija priekšpusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz pasākumu pulcējās kopā tie bibliotēkas lietotāji, kuri savā laikā pazinuši Lolitu Stupāni, kuras radošie darbi patlaban ir izkārtoti Stabulnieku bibliotēkas telpās izstādē MUŠU LAIKS - skanīgi, ritmiski uzrakstīti un ilustrēti dzejoļi par mušu kuplo saimi. Ļoti sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē aizritēja tikšanās ar dzejoļu izstādes autori un novadnieci Lolitu, kuras stāstījumu, par to kā rakstās dzejoļi un top grāmatas, kas ilustrē viņas sacerētos dzejoļus, papildināja ar muzikālo izpildījumu Arturs Slobožaņins, kurš ir sakomponējis mūziku Lolitas dzejoļiem par mušām.