Jaunākā vecuma Stabulnieku bibliotēkas apmeklētāji maija mēnesī, Ģimeņu dienas ietvaros, var iepazīt pavisam neparastu ģimeni - mušu saimi, kuru savos dzejoļos atspoguļojusi un vizuāli saistoši izcēlusi Lolita Stupāne savā personālizstādē MUŠU LAIKS.