Maija ziedonī savu 15.gadu pastāvēšanas jubileju svin Stabulnieku Kultūras Nama vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs. Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā visu maija mēnesi būs aplūkojama fotogrāfiju izstāde. Fotogrāfijās iemūžināti deju kolektīva darbības košākie mirkļi.