.....2009.gada rudenī Veļu laikā pulcējās Stabulnieku bibliotēkā.

Kādi viņi bija? Nu paskaties pats!