Stabulnieku bibliotekas bērnu un jauniešu grāmatu nodaļā visa vecuma bibliotēkas lietotājiem ir pieejama tematiskā izstade veltīta latviešu rakstnieka Aleksandra Grīna (1895 - 1941) jubilejai. Viens no retajiem latviešu rakstniekiem, kurš konsekventi izkopis vesturiskās prozas žanrus - vēsturiskais romāns un vēsturiskā novele.

Tāpec, lasot rakstnieks darbus, lasītājs iepazīst arī latviešu tautas vēsturi.