Novērots, ka Stabulnieku bibliotekas datorlietotāju vidū joprojām iecienītākais no internetā pieejamajiem sociālajiem tīmekļiem ir portāls draugiem.lv

Novērots, ka Stabulnieku bibliotekas datorlietotāju vidū joprojām iecienītākais no internetā pieejamajiem sociālajiem tīmekļiem ir portāls draugiem.lv

Iesākumā šo portālu vairumā izmantoja parsvarā jaunākā vecuma bibliotekas lietotaji, bet nu jau tam pievienojušies arī vecāka gadu gajuma bibliotekas lietotāji, kuri ir apguvuši prasmes un iemaņas darbam ar datoru.