DIGITĀLĀS NEDĒĻAS (19.03.-23.03.2018.) ietvaros 22.marta rīta cēlienā Stabulnieku bibliotēkā pie datoriem vietas ieņēma tie pagasta zemnieki un uzņēmēji, kuri vēlējās noskaidrot viņiem aktuālus jautājumus virtuālajā vidē. Konsultācijas sniedza vietējā LAD (lauku atbalsta dienests) konsultante. Joprojām ir aktuāls jautājums par deklarāciju aizpildīšanu un iesniegšanu.