Stabulnieku bibliotēkas darbinieki savas bibliotēkas apmeklētājiem un interesentiem vēl sirdī gaišu un siltu, mierīgu Adventa

Stabulnieku bibliotēkas darbinieki savas bibliotēkas apmeklētājiem un interesentiem vēl sirdī gaišu un siltu, mierīgu Adventa laiku. Ar prieku par katru jaunu dienu ar izvēles iespējām, ar prieku par ikdienas košajiem mirkļiem, kas iekrāso dienu, ar prieku par balto sniegu un kādam dāvāto vai no kāda saņemto smaidu, ar iedegtas sveces gaismiņu, ar savas sirds siltumu un labestību kliedēsim tumsu un, solīti pa solītim, dosimies pretī Ziemīšiem un Jaungada nakts brīnumiem!