Nereti lauku apvidos bibliotēkas darbojas ne tikai kā informācijas centri, kur iedzīvotāji var iegūt sev interesējošo informāciju kā arī veikt maksājumus internetā, taču arī kā sociālie dienas centri, kur satiekas dažāda vecuma un sociālo grupu ļaudis, lai bez aizspriedumiem savā starpā brīvi apspriestos par viņiem tobrīd aktuāliem jautājumiem

Nereti lauku apvidos bibliotēkas darbojas ne tikai kā informācijas centri, kur iedzīvotāji var iegūt sev interesējošo informāciju kā arī veikt maksājumus internetā, taču arī kā sociālie dienas centri, kur satiekas dažāda vecuma un sociālo grupu ļaudis, lai bez aizspriedumiem savā starpā brīvi apspriestos par viņiem tobrīd aktuāliem jautājumiem, vai vienkārši mierīgā gaisotnē parunātos par dzīvi, tādējādi izejot no mājām, lai pabūtu kādu brīdi sabiedrībā. Īpaši aktuāli tas ir ļaudīm, kuri ir darba meklējumos vai arī strādā savās piemājas saimniecībās un reizēm vēlas savā ikdienā kādas pārmaiņas.

Tāpēc Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka ir uzsākusi pasākuma ciklu „Mazā prieka terapija” bibliotēkas pieaugušajiem interesentiem, kura iesākās februārī. Ciklā ieplānotas ir 6 satikšanās, kuru laikā interesenti tiek aicināti uz pieaugušo pasaules notikumiem un lietām palūkoties ar bērna acīm, tādējādi arī likstas uzlūkojot no cita rakursa, caur prieka prizmu, darot savu ikdienu krietni gaišākos toņos un atrodot pat neparastu risinājumu kādai no problēmām.