...Un tie ir mūsu Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkas lietotāji, kuri, vairāk vai mazāk, aktīvi apmeklē bibliotēku un izmanto bibliotēkas sniegtos pakalpojumus un, galvenais, lasa grāmatas

...Un tie ir mūsu Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkas lietotāji, kuri, vairāk vai mazāk, aktīvi apmeklē bibliotēku un izmanto bibliotēkas sniegtos pakalpojumus un, galvenais, lasa grāmatas un preses izdevumus, izmanto arī moderno tehnoloģiju iespējas un ir ļoti saprotoši, atsaucīgi un pretim nākoši.

Vecajam gadam izskanot, Stabulnieku bibliotēkas darbinieces vēlas no sirds īpaši pateikties visaktīvākajiem bibliotēkas lietotājiem, kuri visaktīvāk iesaistījušies bibliotēkas rīkotajos pasākumos un ikdienas aktivitātēs.  

Stabulnieku bibliotēkas bibliotekāres novēl saviem uzticīgajiem lietotājiem un sadarbības partneriem, lai ir patiesi gaiši un priecīgi gada nogales svētki, laba veselība, lai piepildās vēlmes un ieceres! Un vēlieties daudz, jo ir brīnumu laiks un ir cerība, ka no daudzo vēlmju skaita kāda noteikti piepildīsies.