Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkas darbinieki trejas augusta mēneša dienas 9., 10. un 13. datumā apgūst jaunas iemaņas internata virtuālās pasaules piedāvājumu izmantošanā, lai darītu savu bibliotēku pieejamu un redzamu interesentiem šajā vidē. Triju dienu kursu bibliotekāru iemaņu papildināšanai rīko Valsts Aģentūras Kultūras Informācijas Sistēmas projekta publisko bibliotēku attīstībai Trešais Tēva Dēls ietvaros. Apmācības notiek Preiļu Galvenajā bibliotēkā.