Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkai moderno tehnoloģiju laikmetā arī ir svarīgi izmantot jauno komunikācijas veidu, kurš savos apskāvienos nu jau apkampis visu pasauli - Internetu.

Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkai moderno tehnoloģiju laikmetā arī ir svarīgi izmantot jauno komunikācijas veidu, kurš savos apskāvienos nu jau apkampis visu pasauli - Internetu. Arī Stabulnieku bibliotēkai ir svarīgi nodrošināt saikni ar saviem lietotājiem virtuālajā telpā, kuru ļoti aktīvi izmanto dažāda vecuma un kategoriju interesenti, bet jo īpaši jaunā paaudze, kura radusi ikdienā meklēt dažādus kontaktus interneta sociālajos tīklos, un kāpēc gan lai tas nebūtu kontakts ar sava pagasta tuvāko bibliotēku?

 

Tagad jebkuram interesentam, kurš labprāt izmanto internetu saziņai un informācijas meklēšanai, būs arī pieejamas ziņas par to, kas jauns un saistošs norisinās Stabulnieku bibliotēkas mikropasaulē.