Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem un,jo īpaši,lasītājiem piedavā literāru izstādi "Jurģi latviešu oriģinālprozā",kurā ir pieejama latviešu autoru daiļliteratūra,kurā aprakstītas mūsdienās jau mazliet piemirstās Jurģu dienas tradīcijas.