Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lasītāja VIKTORIJA VINOGRADOVA piedalās Raiņa un Asdpazijas 150.jubilejas gadskārtai veltītajā LNB rīkotajā PLAŠĀ APVARŠŅA KONKURSĀ.Pusfināls Latgales reģiona jaunajiem lasītājiem Balvos,10.aprīlī