26.janvāra pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz skaļās lasīšanas un stāstīšanas stundu kopā sanāca Dravnieku pamatskolas 7.un 8.klases skolēni.Pusaudži tika iepazīstināti ar Rutas Svažas mūsdienīgo pasaku grāmatu "Ābece.Burtu pasakas" un stundas atraktīvajā daļā,grupu uzdevumā, bija uzmanīgi jānoklausās viena no pasakām un jāatstāsta klasesbiedriem,kuri priekšā lasīto oriģinālu nedzirdēja.Smieklu terapija garantēta!