Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājus no 12.12.-23.12.2014,bērnus un pusaudžus, aicina piedalīties lasīšanas veicināšanas PĀRSTEIGUMU EKSPRESKONKURSĀ,kura noteikums ir viens,dalībniekam jāizpilda ar lasīšanu saistīts uzdevums,lai saņemtu pārsteigumu.