Stabulnieku bibliotēka aicina interesentus aplūkot bibliotēkā biogrāfisku izstādi, kura veltīta novadniekam Dr.med. Asociētam profesoram Antonam Skutelim viņa 75 gadu jubilejai, kuru profesoram izpildās 20.novembrī.

Izstādē ir pieejams gan cienījamā profesora dzīvesstāsts,gan grāmatas ar medicīniska satura informāciju,kurām profesors ir autors vai līdzautors, gan preses izdevumi, kuros ir publicēti profesora zinātniskie raksti. 

Stabulnieku bibliotēka dara zināmu interesentiem,ka 6.decembrī Stabulnieku KN uz plkst.12:00 nolikta tikšanās ar pašu profesoru klātienē.