...Satbulnieku bibliotēka sumina 80.gadu jubilejā savu ilggadējo un aktīvāko grāmatu lasītāju un regulāru bibliotēkas lietotāju un Stabulnieku pagasta patstāvīgo iedzīvotāju,savas dzimtas tradīciju kopēju dzimtās puses patriotu ANTONU GRANDĀNU,veltot viņam biogrāfiska satura izstādi,kura aplūkojama ikvienam bibliotēkas apmeklētājam visu oktobra mēnesi.