Suminot latviešu rakstnieci un pasaku meistari Mirdzu Kļavu 90 gadu jubilejā,Stabulnieku bibliotēka vidējā un jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājus aicina ielūkoties jubilāres literārajā daiļradē,kura izvietota rakstniecei veltītajā izstādē.