Stabulnieku bibliotēka piedāvā saviem interesentiem ielūkoties Lauku avīzes tematiskajos izdevumos par daiļdārziem,jo vasara vēl ir tas laiks,kad var papildināt jau ierīkotos daiļdārzus ar ko jaunu un interesantu vai meģināt plānot un ierīkot daiļdārzu vai kādu tā stūrīti no jauna.