Stabulnieku bibliotēkā aplūkojama šī gada Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolas radošākās absolventes Evitas Brokas zīmējumu izstāde, kura tika atklāta dienu pirms meitenes skolas izlaiduma.