Stabulnieku bibliotēkas apmekletāji un lasošie bibliotēkas lietotāji jau pirms Līgo varēja iepazīties ar dzejnieka,publicista un sabiedriskā darbinieka Jāņa Petera(30.06.1939)literāro daiļradi un sabiedrisko veikumu,kas aplūkojams un pieejams jubilāram veltītajā izstadē.