Bērnus un pusaudžus, un jauniešus Stabulnieku bibliotēka rosina arī vasarā būt tikpat radošiem kā līdz šim,atspoguļojot savos zīmējumos vai rokdarbu darinājumos savas vasaras izjūtas un kopīgi veidojot bibliotēkā radošo darbu izstādi MANA VASARA