Stabulnieku bibliotēka 14.maija pēcpusdienā uz draugu sarunām pie čaja krūzes aicināja aktīvākos pusaudžus un jauniešus un skolotājus,kuri dalījās savā pieredzē un emocijās par aizvadītajiem konkursiem un pasākumiem, gan skolas,gan bibliotēkas,gan citu mācību un sabiedrisko iestāžu rīkotajiem,kuros viņi ir piedalījušies un ieņēmuši godalgotas vietas ne tikai vietējā merogā,bet arī reģionālajā un pat starptautiskajā.

Pasākuma gaitā tika pieminēti arī šī mēneša rakstnieki-jubilāri Jānis Klīdzējs un Māra Cielēna,kuru literārie darbi tika gan no galvas skaitīti un stāstīti,gan lasīti.

Nobeigumā, izspēlējot jautru spēli un izstāstot interesantus atgadījumus savā ģimenes vai draugu lokā, katrs dalībnieks izvēlējās balonu, kuru piepildīja ar savu kvēlāko vēlēšanos.