...saviem interesentiem ielūkoties divās šī mēneša jubilāriem veltītās izstadēs - novadniekam Voldemāram Šustam,nopelniem bagātam arhitektam, un latviešu literatūras pasaulē pazīstamajam rakstniekam Reinim Kaudzītem veltītajās,kurās pieejama literatūra gan par abiem jubilāriem,gan atspoguļots abu personību dzīves laikā ieguldītais veikums.