Stabulnieku bibliotēkas jaunāka vecuma lietotājiem ir iespēja iepazīties ar dzejnieces un rakstnieces Māras Cielēnas literāro daiļradi.Autores grāmatas aplūkojamas un brīvi pieejamas izstadē,kas veltīta autores 60 gadu jubilejai.