Stabulnieku bibliotēka piedāvā saviem interesentiem divas izstādes,kas vēsta par skumjiem notikumiem Latvijas vēsturē un folkloras teicējas,dzejnieces un Nacionālas pretošanās kustības dalībnieces Broņislavas Martuževas,kurai 8.aprīlī aprit 90 gadskārta, mūža gaitās:

25.MARTS - MELNĀ DIENA LATVIJAS VĒSTURĒ un

BROŅISLAVAI MARTUŽEVAI - 90