Tā kā marta mēnesi sabiedrībā pazīst arī kā modes un skaistuma mēnesi, tad Stabulnieku bibliotēka 8.marta pirmssvētku dienā (7.marta pēcpusdienā) aicināja vietējās Dravnieku pamatskolas 6. -  9.kl. meitenes baudīt īpašu notikumu, skaistuma stundas, un saposties svētkiem, kuru laikā meitenēm bija iespēja baudīt flamenko dejas demonstrējumu, Kristīnes Skuteles izpildījumā un pamācīties arī pašām deju soļus kā arī tikt pie krāšņas frizūras, kuras veidoja kvalificēta friziere Laura Skutele.Pasākuma SAPOSIES SVĒTKIEM gaitā meitenes iepazinās arī ar Martas Mičules darinājumiem no filca.