1.martā Stabulnieku bibliotēkas čaklākās lasīšanas programmas BĒRNU ŽŪRIJA 2013 ekspertes Baiba Balode un Kristīne Laizāne kopā citu Riebiņu novada, Riebiņu Centrālās, Rušonas un Kastīres bibliotēku, ekspertiem apmeklēja LIELOS LASĪŠANAS SVĒTKUS Ķīpsalā, kur klātienē uzzināja par lasītākajām grāmatām piešķirtajām nominācijām, tikās ar bērnu un jauniešu auditorijai rakstošajiem rakstniekiem un skatuves mākslinieku dziedātāju Lauri Reiniku un saņēma godam nopelnītās ekspertiem paredzētās sponsoru dāvinātās veltes.