...kuru, kuplināja arī Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma čaklākās un aktīvākās lasītājas un lietotājas, pasākuma dalībniekiem sniedza krietnu devu romantisku un pozitīvu emociju, uz kuru viļņa esot nu var droši gaidīt pavasari.

Stabulnieku bibliotēka pateicas Stirnienes tautas nama vadītajai Ievai Zepai par sadarbību un savām aktīvajām bibliotēkas lietotājām Ivitai Štikai, Martai Mičulei, Viktorijai Vinogradovai, Amandai Anusānei un Evitai Brokai par atsaucību un pretimnākšanu un sagatavotajiem atraktīvajiem priekšnesumiem.